Limburg flooding response

Flooding in Heerlen yesterday 15/7/2021

Wolverine Global Response service is standing up a volunteer effort to assist in the cleanup effort following the widespread and unprecendented flooding in the Netherlands province of Limburg.
Once the floodwaters recede most relief and emergency organisations will stand down but there is still a massive effort needed to clean up the thousands of houses and other buildings that have been flooded.
Meanwhile social media is awash with offers of help…
In order to ensure the needed coordination for these volunteer efforts and to make sure that no need is unmet and that no offer is unused we have put together a coordination platform.

Our volunteers will receive and match offers of help and requests for assistance and coordinate the follow up.
Request for volunteers, requests for help and offers of aid can be submitted using the online forms linked at the bottom of this email.

Please feel free to share this article!

Wolverine Global Response-service zet zich vrijwillig in om te helpen bij het opruimen na de wijdverbreide en ongekende overstromingen in de Nederlandse provincie Limburg. Zodra het water is gezakt, zullen de meeste hulp- en hulporganisaties stoppen, maar er is nog steeds een enorme inspanning nodig om de duizenden huizen en andere gebouwen die ondergelopen zijn schoon te maken. Ondertussen worden de sociale media overspoeld met hulpaanbiedingen…

Om te zorgen voor de nodige coördinatie voor deze vrijwilligersinspanningen en om ervoor te zorgen dat aan geen enkele behoefte wordt voldaan en dat geen enkel aanbod onbenut blijft, hebben we een coördinatieplatform samengesteld

Onze vrijwilligers ontvangen en matchen hulpaanbiedingen en hulpvragen en coördineren de follow-up.

Aanvragen voor vrijwilligers, hulpvragen en hulpaanbiedingen kunnen worden ingediend via de online formulieren die onderaan deze e-mail zijn gelinkt.

Deel dit artikel gerust!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *